De rechten en plichten van medewerkers bij ziekteverzuim

0
44

De media berichten zowat dagelijks over het nijpende personeelstekort. Waar er vorig jaar slechts nog maar in enkele branches sprake was van een tekort aan geschikt personeel, geldt dat vandaag de dag voor alle sectoren. Het personeelstekort kent diverse oorzaken. Zo speelt de economische opleving na de coronacrisis een rol, net zoals het feit dat er steeds vaker parttime gewerkt wordt. Wat echter ook meespeelt, is het gestegen ziekteverzuim. Het eerste kwartaal van 2022 heeft het CBS nog het hoogste percentage ziekteverzuim gemeten onder medewerkers van bedrijven en overheid. Wat zijn de rechten en plichten als medewerker eigenlijk als je ziek bent?

Wat zijn je rechten als zieke medewerker?

Wat zijn je rechten als zieke medewerker?

Werkgevers moeten verplicht bij het regelen van bepaalde Arbo zaken een (bedrijfs)arts of  Arboarts inschakelen, zo schrijft de Arbowet voor. Deze persoon kan bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim, en helpt bij de verzuimbegeleiding. Medewerkers hebben namelijk wettelijk het recht op verzuimbegeleiding door een professionele bedrijfs- of Arboarts. Daarnaast heb je als medewerker het recht om zelf een beroep hierop te doen. Bijvoorbeeld om individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk te stellen. Je hebt overigens ook het recht om bij een andere bedrijfs- of Arboarts een second opinion aan te vragen.

Meld je jezelf ziek bij je werkgever, dan hoef je in principe niets over de oorzaak van de ziekte te vertellen. Tijdens je ziekteverlof mag je op vakantie, mits dit niet je herstel in de weg staat. Ben je ziek, dan mag je werkgever je twee jaar lang niet zomaar ontslaan. Word je wel ontslagen, om medische redenen en op advies van de bedrijfsarts? Dan heb je recht op een WIA-uitkering. Ben je minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering.

Wat zijn je verplichtingen als zieke medewerker?

In tegenstelling tot veel andere landen ter wereld, zijn zieke medewerkers in Nederland relatief goed beschermd. Werkgevers moeten actief bijdragen aan re-integratie, en kunnen zieke medewerkers niet zomaar ontslaan. Naast de vele rechten die je hebt als je ziek bent, heb je echter ook bepaalde plichten.

Zo moet je na een ziekmelding allereerst bereikbaar zijn voor zowel de werkgever als de arbodienst. Ook moet je je houden aan de regels rond het ziekteverlof binnen de organisatie, en aan redelijke re-integratievoorschriften. Je dient te verschijnen op het spreekuur van de (bedrijfs)arts en actief mee te werken aan je herstel. Wil je op vakantie tijdens je ziekteverlof? Dan moet je hiervoor toestemming vragen aan je werkgever. Naast deze instemming, kan het ook zijn dat de bedrijfs- of Arboarts beoordeelt of de vakantie niet schadelijk is voor je herstel.

Denk je dat je weet wanneer je weer aan het werk kunt? Dan dien je dat bij je werkgever te melden. Kun je je huidige functie niet of niet volledig uitoefenen? Dan moet je vervangend of aangepast werkzaamheden aanvaarden.

Samenwerken naar een spoedig herstel

Ben je ziek, dan is dat voor zowel jou als je werkgever vervelend. Door jullie allebei aan zowel jullie rechten als plichten te houden, werk je samen naar een spoedig herstel!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here